Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů se týká a vztahuje pouze na internetový obchod www.123snubniprsteny.cz, který shromažďuje některé osobní informace, které jsou specifikovány níže, a to pro své vlastní potřeby nebo potřeby nezbytné pro uskutečnění obchodních smluv vzniklých při provozování internetového obchodu www.123snubniprsteny.cz nebo závazků provozovatele, které převzal při poskytování software, poskytování následných aktualizačních a inovačních licencí programů, pro rozvoj nabízených služeb, zdokonalení ovladatelnosti obchodu, zjednodušení procesu nákupu, informování atd.

123snubniprsteny.cz neshromažďuje žádné citlivé osobní údaje vypovídající o majetku a majetkových poměrech, národnostním, rasovém nebo etnickém původu, politických postojích, členství v politických stranách atd. .

Shromažduje pouze data nutná k uskutečnění plnění kupní smlouvy uzavřené zákazníkem: – Jméno a příjmení – Dodací adresa – Fakturační adresa – E-mail – Telefon - Údaje o platbě (pro potřeby záruky) - Gravírovaný text

Neposkytujeme žádné údaje a data třetím stranám. Řídíme se platným ustanovením zákona o ukládání dat.

Tato webová stránka využívá Google Analytics, webový analytický servis poskytovaný společností Google Inc. ("Google"). Google Analytics používá tzv. "cookies", textové soubory, které se ukládají ve Vašem počítači a umožňují analýzu Vašeho využívání webové stránky. Informace, které cookie vytváří o Vašem využívání této webové stránky, jsou zpravidla přenášeny na server společnosti Google v USA a zde jsou ukládány. V případě, že je na této webové stránce aktivováno maskování IP adresy, zkracuje Google nejprve Vaši IP adresu v rámci členských států Evropské Unie nebo jiných smluvních států Evropského hospodářského prostoru. Pouze ve výjimečných případech je na server společnosti Google v USA přenesena celá adresa a zde zkrácena. Google využívá tyto informace z pověření provozovatele této webové stránky, aby vyhodnotil její využívání, sestavil hlášení o aktivitách na této stránce a aby poskytl provozovateli webové stránky další služby související s jejím využíváním a využíváním internetu. IP adresa poskytnutá Vaším prohlížečem v rámci Google Analytics nebude spojována s žádnými dalšími údaji, které má Google k dispozici. Ukládání cookies můžete zabránit nastavením svého prohlížeče; upozorňujeme Vás však na to, že v tomto případě je možné, že nebudete moci využívat všechny funkce této webové stránky v plném rozsahu. Kromě toho můžete zamezit získávání a zpracovávání údajů vytvářených cookies a vztahujících se k Vašemu využívání webové stránky (vč. Vaší IP adresy) tím, že si z následujícího odkazu ( - odkaz v angličtině) stáhnete a nainstalujete zásuvný modul prohlížeče.