Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

§ 1 Rozsah působnosti

Obchodní vztah při objednávce na internetu se řídí všeobecnými obchodními podmínkami, které jsou platné v době objednání zboží.

§ 2 Uzavření kupní smlouvy

Zobrazené produkty v online shopu slouží k zhotovení produktů na základě objednávky. S odesláním objednávky dáváte závaznou nabídku na nákup zboží. Prodej zboží je určen pouze pro privátní použití v množství běžném pro domácnost. Vaši objednávku můžeme přijmout prostřednictvím odeslání kupní smlouvy emailem v průběhu 5 dnů.

§ 3 Dodací podmínky, cena dopravy, přesun rizika

Dodací podmínky a cena dopravy se vztahuje na každkou jednotlivou objednávku samostatně. Pokud je zákazníkem konečný spotřebitel, neseme rizika a nebezpečí spojená s dopravou na naše náklady. Pokud je zákazníkem firma, všechna rizika a nebezpečí spojená s dopravou přechází na zákazníka ve chvíli, kdy bylo zboží přebráno logistickou společností.

§ 4 Platby, způsoby platby

V rámci objednávacího procesu jsou od zákazníků akceptovány pouze následující způsoby platby. Můžete zaplatit převodem na účet, použít platební systém PayPal či platbu kreditní kartou přes zabezpečenou bránu.

§ 5 Záruka

Záruka se řídí zákonnými předpisy.

§ 6 Informace pro zákazníky při smlouvách o nákupu zboží uzavřených na dálku

 • a) Speciální a zde neuvedené zákonné předpisy jsou ze smlouvy vyloučeny. (Týká se norem a doporučení, které nesouvisí s obsahem práva Spolkové republiky Německo.)
 • b) Jakékoli chyby v zadání vaší objednávky můžete vyloučit či změnit ještě v nákupním košíku před zaplacením, s pomocí funkce smazat či změnit můžete svou objednávku před odesláním kdykoli korigovat.
 • c) Základní vlastnosti zboží tak jako oplatnost omezených nabídek - využijte prosím informace v popisu konkrétního produktu v rámci naší internetové nabídky.
 • d) Zákazníci berou na vědomí, že nakupují v německém internetovém obchodě, veškerá příslušná práva a náležitosti se řídí právem Spolkové republiky Německo a právní komunikace probíhá v Němčině.
 • e) Reklamace a záruční reklamace můžete zaslat na uvedenou adresu nabízejícího.
 • f) Ukládáme kupní smlouvu a zasíláme vám naše obchodní podmínky emailem na vámi zadanou objednávací adresu. Vaše objednávací údaje nejsou z bezpečnostních důvodů dále na internetu dostupné.
 • g) Informace o platebních procesech, dodacích lhůtách a plnění naleznete v nabídce.
 • h) V internetovém shopu budete v rámci objednávacího procesu pozorněni na možnosti, abyste mohli eliminovat možné chyby v zadání objednávky zboží.

§ 7 Obchodní právo, příslušný soud, jurisdikce nedoručitelných zásilek, ceny

 • a) Smluvní podmínky mezi námi a zákazníkem a příslušné další zákonné podmínky se řídí běžným právem Spolkové republiky Německo. Aplikace práva CISG je vyloučena.
 • b) Výchozí obchodní soud je příslušný soud sídla naší obchodní společnosti v případě, že zákazníkem je obchodník ve smyslu HGB nebo obchodní korporace. Máme právou podat žalobu i v místě působení zákazníka.
 • c) Nedoručitelné zásilky:

Pokud je dodávka zboží nedoručitelná zaviněním chyby kupujícího (např. falešné či neúplné údaje) související s udáním špatné doručovací adresy, nese náklady na zpětné odeslání zásilky (týká se zboží doručovaného mimo Spolkovou republiku Německo) zákazník v plné výši, tak jako náklady spojené se znovu odesláním zásilky. Zákazník bude emailem informován o výši dodatečné platby. Nové odeslání zboží na adresu zákazníka bude uskutečněno až po uhrazení těchto dodatečných nákladů.

 • d) Ceny:

Ceny jsou platné dle aktuální nabídky v internetovém shopu.

§ 8 Právo na odstoupení od smlouvy

Dle zákona č. § 312g Abs. 2 Nr. 1 BGB neexistuje právo zákazníka na odstoupení od smlouvy. Uvedené zboží je jednotlivou zakázkovou ruční výrobu, která je vyrobena na základě konkrétního vzoru. Každý šperk je vyroben speciálně na individuální přání zákazníka včetně velikosti prstenu, osázení kameny a osobního gravírování.

§ 9 Výjimka

Běžné právo odvolání se týká následujících produktů: Titan (prsteny značky TitanFactory jsou z této výjimky vyňaty), ocel, stříbro a keramika, pokud nejsou prsteny gravírovány. Také dodatečné osázení prstenů kameny vylučuje zákonné právo odvolání, tyto jsou také zhotoveny na zakázku jednotlivě.

§ 10 Právo na odstoupení od smlouvy

Máte právo na odstoupení od smlouvy v zákonné lhůtě 14 dnů bez udání důvodů. Právo se netýká případů uvedených v § 8 a § 9.

Odvolací lhůta běží 14 dní ode dne převzetí zboží buď vámi, nebo třetí neuvedenou osobou, která zboží od dopravce obdržela.

Pokud chcete využít práva odstoupení od smlouvy, musíte nám

Bernd Reiher
Prerower Platz 1
13051 Berlin
E-Mail: info(zavináč)123traumringe.de, info(zavináč)snubniprsteny.cz
Telefon: +49-30-9244299, +49-2102-1689078


doručit písemné odstoupení od smlouvy (např. poštou zaslaným dopisem, faxem nebo emailem) jako oznámení, že svou kupní smlouvu odvoláváte. K tomu můžete použít následující vzorový formulář, který nicméně není závazný.

Aby byla dodržena zákonná lhůta pro odstoupení od smlouvy, stačí abyste nám zaslali Oznámení o odstoupení od smlouvy před uplynutím této lhůty.

 • a) Důsledky práva odvolání

Pokud se rozhodnete pro odvolání kupní smlouvy, vrátíme vám veškeré platby, které jsme od vás obdrželi včetně dopravních nákladů (s výjimkou dopravních nadnákladů v případě, že jste si vybrali jiný způsob dopravy než je standardní doručení v naší nabídce) obratem a nejpozději do čtrnácti dnů ode dne, kdy jsme obdrželi příslušné oznámení o odstoupení od smlouvy. Pro navrácení platby budou použity stejné platební způsoby jako při platbě zboží, pokud není výslovně uvedeno jinak, současně vám nebudou strženy ani poplatky za převod této platby. Platbu můžeme pozastavit v případě, že jsme ještě neobdrželi zpět reklamované zboží.

Zboží nám můžete obratem nebo nejpozději do čtrnácti dnů od odeslání oznámení o odstoupení od smlouvy zaslat na následující adresu

Bernd Reiher
Prerower Platz 1
13051 Berlin
E-Mail: info(zavináč)123traumringe.de, info(zavináč)snubniprsteny.cz
Telefon: +49-30-9244299, +49-21021689078

Odvolací lhůta je dodržena v případě, že odešlete zboží na naši adresu v průběhu této 14-ti denní lhůty. Náklady na zpětné odeslání zboží nese naše společnost.

Pro eventuální ztrátu hodnoty zboží při odvolání kupní smlouvy ručíte pouze za zničené a poškozené zboží, které má vliv na funkčnost, použitelnost či vlastnosti uvedeného zboží, způsobené například špatným zacházením či fyzickým poškozením.

 • b) Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy

Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy si můžete stáhnout jako PDF dokument.

Váš Brillantis GmbH